”En del i att göra Göteborg mer cykelvänligt”. Trafikkontoret har släppt en ny Cykelstaden-app.  Den är en modern och avskalad version av den tidigare appen, med stora möjligheter att utvecklas med funktioner som cyklisterna vill ha.

– Göteborgs Stad har som mål att öka andelen som cyklar, appen är en del i arbetet med att göra Göteborg till en mer cykelvänlig stad, säger Emma Edvardsson, planeringsledare på trafikkontoret.

Göteborgs Stad har haft en Cykelstaden-app till hjälp för cyklister i flera år. En användarstudie som gjordes hösten 2018 visade att det fanns fortsatt behov av en app för cyklister i staden.

– Studien visade att appen har två tydliga användargrupper. Det är nya cyklister som använder den för att lära sig att hitta i staden, vilka cykelvägar som finns och hur lång tid det tar att hitta mellan olika platser. Den andra gruppen är erfarna cyklister som använder felanmälningsfunktionen för problem som uppstått längs med cykelbanan. Det är enkelt att göra en felanmälan i appen.

Visar trafikstörningar

 Trafikkontoret har nu tagit fram en ny app utifrån användarstudien. Den innehåller reseplanerare och felanmälningsfunktion men visar också var det finns cykelvägar, cykelpumpar, cykelparkeringar, trafikstörningar som påverkar cykelbanor, och Styr & Ställ-cyklar.

Går att vidareutveckla

Det finns stora möjligheter att vidareutveckla den nya versionen av Cykelstaden och fylla på med fler funktioner.

– Vi kommer att höra med cyklisterna vad de vill ha i appen, så att vi utvecklar den i rätt riktning och att de funktioner vi bygger ut den med faktiskt är något som cyklisterna efterfrågar. Har man ett önskemål får man gärna skicka in det till vårt kontaktcenter (se adress nedan), säger Emma Edvardsson.

Mejladress till Göteborgs Stads kontaktcenter: goteborg@goteborg.se