Från och med tisdag får inga fordon som är längre än tio meter köras inne i city. Bussar är undantaget. Den som bryter mot förbudet har dryga böter att vänta: hela 2.500 kronor, jämfört med exempelvis 1.000 kronor för en felparkering. Därmed hoppas trafikkontoret att fotgängarna ska uppleva centrum som betydligt tryggare än idag.

– Men det är inte trafikkontoret som sätter bötesbeloppen, utan det är statliga gränser som sätts av Vägverket. 2.500 kronor indikerar hur allvarligt man ser på att så tung trafik är i närheten av oskyddade fotgängare, säger Magnus Jäderberg på trafikkontoret.

Åkerierna har uppdaterat fordonsparken

Förbudet var egentligen tänkt att träda i kraft redan i början av maj i år, men efter protester från åkerinäringen sköts datumet fram till 1 september.

– Åkerierna hann helt enkelt inte med att skaffa fram nya bilar som är kortare än tio meter på den tiden som var satt. Nu har de däremot hunnit uppdatera fordonsparken och alla jag har pratat med visar stor förståelse för förbudet, säger Magnus Jäderberg.

Krånglar sig fram på trånga gato r

4512_2.jpg
Antalet fordon som idag är längre än tio meter och som trafikerar gatorna inom vallgraven är egentligen inte så stort, runt fem procent av alla transportfordon. Men de kör långa sträckor när de väl kommer in.

– En mindre transportbil kör in, lossar sitt gods och kör ut igen, medan de större lastbilarna kan köra runt i flera timmar på de trånga gatorna och krångla sig fram till olika adresser, säger Magnus Jäderberg.

Man kan invända att det ur miljösynpunkt är bättre att ett stort, fullastat fordon gör alla sina ärenden på en gång inne i city, istället för att köra ut och in upprepade gånger med mindre laster i bagaget. Men Magnus Jäderberg håller inte med.

Otrygga fotgängare

– Det är en väldigt komplex fråga, där man får väga miljöhänsyn mot trängsel och trafiksäkerhet. Eftersom de flesta stora bilar som kommer in i city faktiskt ofta är överdimensionerade och inte går fullastade, så tycker vi att säkerhets- och miljöaspekterna trots allt inte står emot varandra i det här fallet.

630C_2.jpg
Anledningen till förbudet är bland annat att fotgängare i city i alla undersökningar uppger att de känner sig otrygga när uppemot 18 meter långa fordon kränger fram och ofta blockerar både vägar och trottoarer inne i centrum.

Göteborg först i Norden

– Det handlar inte om att chaufförerna kör fort eller vårdslöst, utan helt enkelt om att så stora bilar, där hytten ofta sitter så högt upp att fotgängarna inte kan se chauffören, upplevs som väldigt skrämmande av alla andra trafikanter på så trånga utrymmen. Dessutom tar vägbeläggningen skada av så tunga fordon, säger Magnus Jäderberg.

Göteborg är först ut i Norden med att införa såna här omfattande begränsningar.

– Detta kommer att ge ringar på vattnet. I flera skandinaviska städer funderar man på att införa liknande regler, säger Magnus Jäderberg

Cykelpoliserna kollar efterlevnaden

Förbudet gäller alla dagar i veckan, dygnet runt, undantaget mellan klockan 06.00 och 08.00. Bussar i stadstrafik omfattas inte av den nya regeln. Efterlevnaden av förbudet kommer i första hand att kontrolleras av de båda cyklande poliserna Per-Åke Johansson och Thomas Åsenlöf, som påpekar att det är föraransvar som gäller vid eventuella överträdelser.

– Om man får en parkeringsbot eller kör ett fordon med körförbud så är det ägaren till fordonet som får boten, men här är det alltså föraren som får ta sig an böteslappen på 2.500 kronor, säger Per-Åke Johansson.