Klart i november. Efter den omfattande upprustningen av Kungsgatan inleddes på måndagskvällen schaktningsarbeten på Korsgatan. Den 300 meter långa sträckningen från Södra Larmgatan till Södra Hamngatan ska under året utrustas med samma rödgrå granit och svarta diabas som Kungsgatan. Arbetet väntas vara klart i november.

Den 11 november 2011 invigdes den uppfräschade Kungsgatan med rekordlång tårta och stora festligheter. Nu är det Korsgatans tur att genomgå en uppgradering.

Grå granit och svart diabas
– Vi lägger samma sten som på Kungsgatan: en röd granit med en ränna av svart diabas i mitten, säger projektledaren Linda Leman på trafikkontoret.

Den aktuella sträckan, mellan Södra Larmgatan och Södra Hamngatan, är ungefär 300 meter lång. Schaktningsarbetet, som inleddes på måndagskvällen, tar sin början från söder vid Södra Larmgatan för att sedan kvartersvis fortsätta norrut.

– Alla stora arbeten kommer att ske nattetid för att störa handeln så lite som möjligt. Gående ska kunna ta sig fram och nå gatans alla butiker under hela arbetsperioden – däremot tvingas vi i perioder stänga gatan för fordonstrafik, säger Linda Leman.

Ny belysning, bänkar och cykelställ
När Korsgatan nu grävs upp kommer den också att utrustas med ett nytt markvärmesystem.

– Dessutom kommer det att bli ny belysning, nya bänkar, nya papperskorgar och cykelställ längs gatan, säger Linda Leman.

I november 2012 beräknas arbetet på Korsgatan var klart. Under 2013 planeras för arbeten på de delar av Kyrkogatan och Drottninggatan som ligger öster om Östra Hamngatan.