Men återresan måste bokas samtidigt. Nu tar Färdtjänsten tar emot resebokningar igen. Men alla som bokar en resa måste boka återresa samtidigt. ”Vi vill försäkra oss om att de som rest ut också kommer hem”, säger Eva Rödsta vid Färdtjänsten.

– Det kan dock vara svårare är normalt att få resa just den tid man vill eftersom vi inte vågar släppa på all trafik på en gång, fortsätter Eva Rödsta.

Problemen med att få ut körningarna berodde på ett serverfel hos Taxi Kurir i hela Sverige. Det gjorde att information om resorna inte nådde taxibilarna. Problemen startade vid lunchtid i måndags och störde trafiken hela tisdagen. Nu har Taxi Kurir hittat det de tror orsakade felet.