"Läktaren har redan väckt positiva reaktioner". Idag tisdag 15 november öppnar det nya tillfälliga parkeringshuset på Heden. Från utsidan syns mest läktaren och de två verksamhetslokalerna. Men bakom träfasaden på nya P-hus Heden döljer sig drygt 700 parkeringsplatser.

Foto: Parkering Göteborg

– P-huset upprätthåller tillgängligheten under en period när parkeringssituationen påverkas av infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt, säger Mia Söderberg, projektutvecklare på Göteborgs Stads Parkering, och fortsätter:

– Om det är enklare att parkera, så cirkulerar också färre bilar för att leta plats. Det påverkar hela området.

Ersättningsparkering för boende i området

Det tillfälliga P-hus Heden ska under några år möta behov som uppstår när parkeringar i området försvinner i takt med att Göteborg utvecklas.

– P-huset ökar tillgängligheten för besökare till exempelvis handel och evenemang. Men här finns också ersättningsparkering för de som bor i området när parkeringar de vanligtvis använder försvinner, temporärt eller permanent, säger Mia Söderberg.

Göteborgs Stad har utrett ett stort antal ytor för att hitta de som är lämpligast för ersättningsparkeringar och Heden är en av de ytor som bäst uppfyller kriterierna. Platsen är lätt att nå med bil.

Att p-huset ligger på Heden gör det enkelt att parkera och fortsätta – till fots, med lokaltrafik eller närmaste Styr&Ställ-cykel – till slutmålet, oavsett om du ska till Avenyn, Ullevi eller Liseberg.

Hållbarhet viktigt

– På platsen fanns också tidigare en markparkering. Ingen ny mark har alltså tagits i anspråk för att bygga anläggningen, säger Mia Söderberg.

Hållbarhet är en viktig fråga för Göteborgs Stad och materialvalen har gjorts för att minska klimatavtrycket. Platser för poolbilar kommer självklart finnas i huset och möjlighet till elladdning installeras inom kort. Anläggningen går att demontera och är byggd för att återanvändas när den gjort sitt på Heden. Stor vikt har även lagts vid belysning och andra faktorer som bidrar till en positiv upplevelse.

– Vi kommer framöver också installera ett så kallat p-led-system, där du som besökare enkelt kan hitta ledig plats genom att grön eller röd lampa lyser ovanför platsen. På så sätt minskar vi söktrafik och utsläpp.

Läktaren har väckt positiva reaktioner

– Heden är en plats som många bryr sig om. P-huset har därför utformats med största möjliga omsorg, och dess läktare har redan innan invigningen väckt positiva reaktioner. Tanken är att tillföra värde till platsen, säger Mia Söderberg:

– Förutom läktaren har p-huset en löparbana på taket och två verksamhetslokaler där våra hyresgäster Cykelfiket och Smöriga Bröd snart flyttar in. Vi är väldigt stolta och glada över att nu kunna öppna detta fina hus!

Foto: Parkering Göteborg