Arbetet pågår nattetid. Söndag 31 maj är sista chansen för den som vill gå över Torsten Henriksons gångbro, alltså den glasade bron mellan Nordstan och Lilla Bommen. Sedan rivs den, bland annat för att frigöra marken runt och under bron och ge plats för kollektivtrafik medan de stora byggprojekten pågår i området.

Från måndag 1 juni får gångtrafikanter i stället välja att gå från Sankt Eriksgatan via Göteborgsoperan eller från Nordstan/Nils Ericsonsgatan via Södra Sjöfarten för att komma till Lilla Bommen.

– 1 juni börjar det förberedande arbetet inför själva rivningen som pågår mellan den 8 och 17 juni, säger Robert Landström, byggledare mark i projekt Hisingsbron på trafikkontoret.

Flaggvakter reglerar trafiken

Arbetet med att riva bron sker nattetid i fyra etapper. Flaggvakter kommer att reglera motortrafiken och under två nätter leds buss- och spårvagnstrafik om via Nordstan. Även cykel- och gångtrafik kommer att regleras med flaggvakt när gångbron lyfts ner i sektioner.

Anledningen till rivningen är de stora byggprojekten som sker i området. På sikt kommer en ny hållplats för kollektivtrafik att byggas vid Kanaltorget.

 – Det finns inga planer på ny gångbro. Det blir andra nya stråk och en helt annan stadsbild framöver när Hisingsbron och annat byggs, säger Robert Landström.

Släktingar sökes

Gångbron har en fin skylt som inte kommer att slängas. Trafikkontoret vill i stället gärna överlämna den till Torsten Henriksons släktingar.

– Läser någon av släktingarna detta är vi glada om de hör av sig till oss, säger Robert Landström.

Torsten Henrikson föddes i Haga 1906. Han hade lång politisk karriär med en rad kommunala och statliga uppdrag. Som kommunalråd för Göteborgs stadsbyggnadsavdelning tog han bland annat initiativ till att bygga Valhallabadet, Nya Ullevi, Tingstadstunneln och Älvsborgsbron. Han dog 1983.