Under några veckor har de nya spårvagnarna inte rullat då de varit inne för justeringar och reparationer. I dagarna sätts de åter i ordinarie trafik.

– Det har varit en del saker att justera på vagnarna, men absolut inte mer än man kan vänta sig av nya vagnar. Och samarbetet med de italienska tillverkarna Ansaldobreda har fungerat väldigt bra, de är lyhörda för alla våra synpunkter, säger Willy Nicklasson, teknisk delprojektledare på Göteborgs spårvägar.

Hittills har åtta spårvagnar levererats, inklusive de två prototyperna. En av de övriga är på reparation efter krock med en buss, och ytterligare en är under leveranskontroll, men de övriga börjar närma sig ordinarie trafik efter allt testande.

Större utmaningar i Göteborg

– I natt startade vi i brant backe, ett test som gick väldigt bra, efter att vi justerat en del i mjukvaran tidigare. Den här typen av vagnar finns tidigare i Athen och Milano, men de har ju en lite annan topografi än vad vi har i Göteborg, säger Willy Nicklasson.

Italienarna levererar just nu två nya vagnar i månaden, men Göteborgs politiker har velat snabba på till tre nya i månaden från och med december.

Det återstår att se om det lyckas – med den takten skulle alla de 40 vagnar som beställts vara hemma inom 2007. I vilket fall kommer de gamla spårvagnarna inte att tas helt ur bruk än på ett tag.

Gamla reserver

– Vi har ytterligare en testperiod på sex månader i vanlig trafik innan vi skrotar de gamla. De kommer att stå i beredskap som reserver runt om i vagnhallar i stan, säger Willy Nicklasson.

Utbildningen av förare till de nya vagnarna går som planerat. Hittills har närmare 350 av totalt 570 förare fått varsin endagsutbildning, i en takt av åtta förare om dagen.

– Vi har glädje av det jobb som arbetsgruppen på 20 förare gjorde på planeringsstadiet, när de var med och utformade förarplatserna. Det bidrar till att det är relativt små skillnader i hur man kör de nya vagnarna jämfört med de gamla, säger Willy Nicklasson.