Den kraftiga ökningen av miljöklassade fordon har varit positiv för miljön, men har också medfört att parkeringssituationen har blivit svårare i centrala Göteborg, och att somliga hellre tar miljöbilen än åker kollektivt till jobbet. Från och med nu gäller därför nya, något strängare regler för dem som i framtiden vill söka parkeringstillstånd för miljöfordon.

– Det är första gången som vi gör någon förändring i reglerna sedan de infördes 1997 och anledningen är helt enkelt att det har blivit så många tillstånd, 30.000 stycken, att det har blivit för trångt på parkeringsplatserna i stan, säger trafikkontorets miljöchef Anders Roth.

Framförallt är det på boendeparkeringarna inne i centrum som det har blivit väl tjockt med miljöfordon som har parkerat gratis. Så tjockt att de som verkligen bor vid parkeringarna inte själva har fått plats.

Gratis på egna boendeparkeringen

– Därför ändrar vi reglerna så att man i fortsättningen bara får parkera utan avgift inom den boendeparkering där man själv är behörig, det vill säga om man uppfyller kraven för boendeparkering inom ett visst område, säger Anders Roth.

För privatpersoner kommer tillstånden bara att gälla de som är folkbokförda i Göteborgs kommun, möjligheten för arbetspendlare från kranskommunerna att parkera gratis försvinner alltså.

– Ungefär 40 procent av alla parkerade bilar en vanlig vardag inne i stan är numera miljöfordon, och två tredjedelar av dem kommer från andra kommuner. Det antyder att ganska många väljer att ta bilen istället för att åka kollektivt, och det var inte riktigt meningen, säger Anders Roth.

Nyttoparkeringstillstånd krävs

Företag med säte i andra kommuner, men som har sin huvudsakliga verksamhet i Göteborg och som uppfyller kraven för nyttoparkeringstillstånd, kommer dock fortfarande att kunna parkera gratis inom vissa områden och tider.

Precis som tidigare kan privatpersoner och företag med nyttoparkeringstillstånd parkera sina miljöbilar med tillstånd utan avgift i två timmar på gatumarksparkeringar och på Heden, Packhusgatan och Pusterviksplatsen.

Däremot försvinner möjligheten för privatpersoner att parkera gratis i två timmar på 10- och 30-minutersparkeringar, den möjligheten återstår bara för företag med nyttoparkeringstillstånd.

Gamla regler för gamla tillstånd

De nya reglerna börjar gälla direkt, men bara för de nya tillstånd som utfärdas hädanefter. För de gamla tillstånden gäller de tidigare villkoren den tid som återstår sedan de utfärdades. Precis som tidigare kommer de nya tillstånden att kosta 50 kronor och gälla i tre år.