Ovanligt tidigt vårtecken. Trafikkontorets entreprenörer har redan nu börjat sopa upp vinterns grus från Göteborgs cykelbanor. Huvudstråken har varit sopade och saltade under hela vintern, men nu ska även de mindre cykelbanorna bli rena.

Senast i slutet av april ska allt grus vara borta enligt trafikkontorets avtal med entreprenörerna men i år väntas allt vara klart betydligt tidigare än vanligt.

– Nu sopar de för fullt med de mindre maskinerna. Vi måste fortfarande ha beredskap för att det kan komma snö eller bli halt, så de stora traktorerna har inte bytt från plog till sopmaskin än, berättar Erika Åkerblom på trafikkontoret.

Göteborgs stad har ungefär 480 kilometer cykelbana och 980 kilometer gångbanor.