Cykeltrafiken leds om till Första Långgatan. Cykelbanan på Masthamnsgatan stängs av mellan Värmlandsgatan och Järnvågsgatan på torsdag 26 november. Avstängningen görs för att ingen ska bli skadad av pågående byggarbeten. Cyklister som ska mot Järntorget och centrum leds om via Första Långgatan. Personal från trafikkontoret fanns på plats under torsdagsmorgonen för att hjälpa cyklister att hitta bästa vägen.

Masthuggskajen ska gå från att vara en stadsdel som dominerats av parkeringar och gator till en grönare stadsdel där människor kan mötas och där det ska vara lätt att gå och cykla. Det byggs och kommer att byggas i området och med anledning av det görs en första trafikomläggning för cyklister från torsdag 26 november.

– I första hand beror det på säkerhet, men också framkomlighet. Det är mycket grävarbeten som ska ske de närmaste åren, säger Fredrik Edström, trafikstöd på trafikkontoret.

Skyltar visar vägen

Cykeltrafiken på Masthamnsgatan, mellan Värmlandsgatan och Järnvågsgatan, leds i stället om via Första Långgatan och de befintliga cykelbanorna som finns där. Orangea skyltar visar hur man ska cykla. Cykelvägen tänds upp med marschaller under torsdagen.

Söker cyklister för referensgrupp

Under torsdagsmorgonen finns också Fredrik Edström och Elin Asplind, kommunikatör för projekt Masthuggskajen, på plats för att visa rätt. Samtidigt erbjuds cyklister på Masthuggskajen att gå med i en cykelreferensgrupp.

– Vi är glada om så många som möjligt vill vara med, men det viktiga är att vi får in relevanta synpunkter och idéer. Syftet är att fånga in vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra, det är viktigt att det fungerar för cyklisterna under byggtiden, säger Elin Asplind.

Breddar cykelbanorna

Den nya stadsdelen ska vara helt klar 2028.

– För cyklister kommer vi att bredda cykelbanorna som finns på Första Långgatan och Emigrantvägen. Det blir fler cykelparkeringar längs de här cykelstråken, bättre belysning och träd ska planteras så att det blir en trevlig miljö, säger Daniel Sjölund, trafikplanerare på trafikkontoret.

Det blir också cykelbana från Linné ända ner till vattnet och cykelpool på Masthuggskajen.