Trafikkontoret uppmanar alla trafikanter att undvika Odinsgatan, Åkareplatsen och området förbi centralstationen. Orsaken är de stora ombyggnaderna inför den nya bussgatan på Burggrevegatan. Arbetet startar i april och under sommaren stängs även Stampbroarna.

Åkareplatsen ska förberedas dels för att ge bättre framkomlighet för busstrafiken, dels för en ny reglerhållplats för bussar. Under tiden sker stora trafikomläggningar för alla trafikslag.

Dessutom påbörjas arbetet med en bussgata mellan Svingeln och Polhemsplatsen.

1017