Nära vartannat fordon, eller 44 procent av Göteborgs Stads 4.100 bilar, drabbas av någon typ av skada varje år. Skadorna kostar staden 27 miljoner kronor varje år. Gatubolaget Teknisk Service och Försäkrings AB Göta Lejon tar nu krafttag ihop med förvaltningar och bolag för att få ned olyckorna, bland annat genom tekniskt stöd och körövningar.

De sammanlagda kostnaderna för stadens fordonsförsäkringar, premiekostnader och självrisker, är cirka 33 miljoner kronor per år.

– Cirka 6 miljoner kronor är utgifter som man alltid har för en fordonsförsäkring, vare sig bilen råkar ut för en olycka eller inte. Men andelen av kostnaderna vi kan påverka uppgår till cirka 27 miljoner kronor, säger K-G Berglund, vd för kommunens eget försäkringsbolag, Försäkrings AB Göta Lejon.

– Lyckas vi få ned andelen skador med till exempel fem procent per år, innebär det stora besparingar varje år. Pengar som kan används på bättre på annat håll, säger han.

Mest parkeringsskador
Gatubolaget teknisk service är den enhet som leasar ut de flesta av stadens fordon till förvaltningar och bolag. Nyligen genomförde teknisk service enhet för fordonsförsäkringar, GLFF, och Göta Lejon ett seminarium med alla Göteborgs Stads nyutsedda fordonsansvariga.

Syftet var att skapa ett gemensamt mål där alla bolag och förvaltningar med fordon samverkar när det gäller att få ned antalet fordonsskador.

– Det handlar mest parkeringsskador, backskador eller enklare singelolyckor, säger Lena Berg på enheten för fordonsförsäkringar hos Gatubolaget teknisk service, GLFF.

Backvarnare i bilarna
Eftersom backskador är så vanliga inom verksamheterna lyfte GLFF fram ett system, Park distance control (PDC), som varnar föraren ifall bilen är på väg att kollidera med ett annat föremål.

En av tankarna med seminariet var att få varje fordonsansvarig att samverka med sina arbetskamrater om att minska skadorna.

– Bland annat har det tagits fram instrument som gör att förvaltningarna och bolagen kan följa ”sina skador” i systemet. De får tillgång till de skaderegleringsverktyg vi har, och kan direkt se om skadorna på deras fordon ökar eller minskar, säger Lena Berg.

Körövningar på Färjenäs
Teknisk service GLFF arrangerar till exempel ett par gånger om året mycket uppskattade bilkörövningar tillsammans med Räddningstjänsten i Storgöteborg och Försäkrings AB Göta Lejon.

Utbildningen genomförs på räddningstjänstens övningsanläggning vid Färjenäs på Hisingen, och är nästan identisk med den som räddningstjänstens personal genomgår. Kursen är öppen för alla som kör ett fordon i stadens tjänst.

– Kurserna gör ju inte bara att de blir bättre förare i jobbet. Det här är kunskaper som de alltid kommer ha med sig, även när de kör privat, säger Lena Berg.

Miljö- och säkerhetskrav i inköpspolicy
Seminariedeltagarna fick också veta att det går att ansöka om pengar från försäkringsbolaget Göta Lejon för att förebygga fordonsskador i verksamheten. Gatubolaget Teknisk service berättade om sin inköpspolicy som följer de miljö- och säkerhetskrav Göteborgs Stad har på verksamheten.

Samtliga bilar som köps in är miljögodkända, vilka innebär att de kan köra på andra bränslen än bara bensin, diesel eller gasol. Teknisk Service berättade också om sin kurs i miljövänligt körsätt. Hittills har ett par hundra personer genomgått kursen. Och i snitt har man lyckats få förarna att minska sin bränsleförbrukning med 17 procent.

3870