Utredare vill ha in idéer och förslag. Betalstationernas placering i Backa har gett effekter som inte är optimala, så nu ska allmänhetens synpunkter hämtas in för att hitta smarta lösningar på problemet. Några som däremot inte har märkt några skillnader alls av trängselskattens införande hittills är handlarna, vare sig innanför eller utanför avgiftszonen, enligt statistik från HUI Research.

Effekterna håller i sig, det vill säga biltrafiken har minskat med 13 procent och kollektivåkandet ökat med nio procent. Det var kontentan när den senaste statistiken över trängselskattens effekter presenterades på onsdagen.

– Det är samma nivåer på förändringarna, jämfört med förra året, som vi såg innan sommaren. Enda skillnaden var under juli månad, då det inte togs ut någon trängselavgift i år men trafiken ändå minskade med fyra procent. Det kan bero på att juli 2013 hade bättre väder än juli 2012, vilket kan bidra till att färre har gjort ärenden i centrala Göteborg i år, säger Karin Björkling, analytiker på trafikkontoret.

En helt ny typ av statistik presenterades också, nämligen hur detaljhandeln innanför och utanför betalzonerna har utvecklats sedan trängselskatten infördes vid årsskiftet.

Analysföretaget HUI Research har på uppdrag av trafikkontoret inlett en kvartalsvis kartläggning, men är noga med att poängtera granskningens begränsningar.

Många faktorer som påverkar
– Vi mäter handlarnas omsättning baserat på deras momsredovisning och via inrapportering av försäljningsstatistik från ett flertal köpcentrum och detaljhandelsföretag, men vi kan inte uttala oss om orsakerna till de eventuella förändringar som sker. Det är så många olika faktorer som påverkar handeln att det inte går att isolera just trängselskattens effekter, säger Henrik Vestin på HUI.

Resultaten från mätningen under första kvartalet visar dels mycket små skillnader i hur handeln har utvecklats inom respektive utanför avgiftszonen, dels att handeln i samtliga områden i stort sett har haft samma utveckling som riket i helhet: positiv tillväxt i dagligvaruhandeln och negativ tillväxt i sällanköpsvaruhandeln.

Beteendemönster ändras långsamt
– Skillnaderna i utvecklingen mellan Göteborg och riket eller mellan olika områden i Göteborg är så liten att det inte går att dra några generella slutsatser om enskilda orsaker. Det kan bero på alltifrån att Göteborg som helhet har en något lite sämre konjunktur just nu, till att det kanske öppnat ett nytt, lockande köpcenter så långt bort som i Uddevalla eller Jönköping. Det man ändå kan konstatera är att hittills verkar åtminstone inget område i Göteborg ha gynnats av trängselskatten på bekostnad av något annat, säger Henrik Vestin.

Han lämnar reservationen att det bara är det första kvartalet som är analyserat än så länge:

– Både handels- och resemönster brukar ta längre tid än så att förändra, så vi får kanske vänta tills vi har helårets siffror innan det går att urskilja några skillnader. Men oavsett det ska man också vara medveten om att vi inte mäter skillnader mellan vardagar och helger, då det inte tas ut någon trängselskatt. Även om det inte är någon skillnad i handlarnas totala omsättning så är det ju inte oviktigt för dem om kundernas beteende ändrar sig över veckodagarna, säger Henrik Vestin.

Flera förändringar påverkar varandra
Några som har ändrat beteende är de boende och verksamma på östra Hisingen, inte minst i Backa. Placeringen av avgiftsstationerna har blivit ifrågasatt och därför startar nu en utredning för att komma med förslag på förbättringar.

– Just nu är vi i planeringsfasen för hur vi ska organisera utredningen, men de som har synpunkter är välkomna att dela med sig av dem redan nu, säger trafikkontorets Per Bergström Jonsson, som tillsammans med Jonas Eliasson, professor på Centrum för transportstudier på KTH, ska lämna en slutrapport i januari nästa år.

– Vi ska samla synpunkter och idéer från boende och verksamma i Backa med omnejd och formulera ett beslutsunderlag med olika lösningsalternativ, där vi också tar hänsyn till andra, kommande förändringar i området, som Marieholmstunneln, ett nytt Kville-mot eller en spårvagnslinje till Selma Lagerlöfs torg, säger Per Bergström Jonsson, som redan har fått in en del förslag på förändringar gällande trängselskatten i Backa.

– Det handlar om alltifrån att flytta avgiftsstationerna och minska skatteområdet, till att införa någon form av undantag eller rabatter kopplat till olika fastigheter eller postnummer. Ett sådant förslag utreddes till exempel 2011 för Guldheden, men det blev inte genomfört, säger Per Bergström Jonsson.