Göteborg en av 14 parter. Att med tåg kunna resa Oslo-Göteborg-Köpenhamn på drygt två timmar låter som en utopi, men vid årsskiftet inleds ett projekt för att utreda detta. Göteborg är en av 14 parter som medverkar i den treåriga satsningen.

Ett höghastighetståg som förbinder Köpenhamn med Göteborg och Oslo är en kittlande dröm för många aktörer i de skandinaviska länderna. Hela regionen skulle dra fördel av effektivare transport för såväl passagerare som gods.

Snabbtåg kan bli verklighet tidigare
I januari 2012 startar det treåriga interreg-projektet COINCO North II som hoppas bana väg för i första hand ett snabbtåg – en länk som skulle stärka kontakter, arbetsmarknader och utvecklingsmöjligheter på flera plan. Dessutom skulle det tänkta snabbtåget, med hastigheter runt 250 km/h, kunna fungera som en miljövänlig transportled till kontinenten. I projektet kommer man också att utreda möjligheterna till höghastighetståg med hastigheter runt 340 kilometer i timmen.

– Miljövänlig och effektiv transport ger högre livskvalitet och fler valmöjligheter för invånarna i regionen. Samtidigt skapas en större arbetsmarknad. I ett större sammanhang är det avgörande för att kunna attrahera kompetens och investeringar, säger Bengt Wennerberg som är chef för infrastruktur och logistik vid Business Region Göteborg.

I projektgruppens styrgrupp återfinns bland andra kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén. Projektets budget är 27 miljoner kronor.

2D16.jpg
Foto: Colourbox