Från högbana till spårtaxi. Efter sommaren gick Västra Götalandsregionen ut och bad allmänheten om deras förslag på hur kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille ska se ut om 20 år. Fem av förslagen är nu utvalda och kommer att presenteras av förslagsställarna i en offentlig hearing i Älvrummet den 14 oktober. Den som vill vara med får anmäla sig via internet.

De fem förslagen handlar om så skilda saker som spårtaxi, högbana och en tunnel under älven. Under två timmar på fredag ska förslagsställarna själva presentera dem för allmänheten.

– Sedan vill vi ha en diskussion för att se om de och vi i projektgruppen är rätt ute, om man kan hitta intressanta kopplingar mellan dem, finns det saker de inte tänkt på … säger Tomas Zeljko på VG-regionens kollektivtrafiksekretariat.

Människor med ett specialintresse
De som skickat in de här förslagen är människor som har ett specialintresse i kollektivtrafikfrågorna

– De kanske har en yrkesbakgrund som samhällsplanerare eller ingenjör. Det krävs nästan ett specialintresse för att orka arbeta igenom ett sådant här förslag.

Det var heller inga små krav som ställdes på de förslag som skulle skickas in. Genomarbetade helhetsgrepp på hur framtidens kollektivtrafiklösningar i Göteborg, Mölndal och Partille skulle kunna se ut år 2035. Allt som allt var det nio förslag som ansågs leva upp till de kriterierna.

Både helhet och specialfokus
– Vissa av förslagen gäller väldigt mycket helhet och övergripande, medan några fokuserar på något särskilt, som till exempel högbana, alltså kollektivtrafik uppe i luften. Andra kanske tittar mer på vilka stadsdelar behöver vi knyta samman i framtiden och hur kan vi göra det. Vi har försökt hitta en blandning för att få med båda delarna på hearingen.

Framtidsbilderna, och diskussionen kring dessa, kommer att tas med som ett underlag i det fortsatta arbetet med att ta fram en målbild för hur kollektivtrafiken ska se ut år 2035. Men även de övriga förslag som kommit in har noga läst igenom och noterats.

– Vi har också kunnat hänvisa en del vidare in i organisationen. Vi har till exempel fått en del spännande tankar om ren produktutveckling: hur kan resan bli mer av en spännande upplevelse, som vi vill ta vara på, säger Tomas Zeljko.

200 000 nya invånare
Förutom de fem förslagen, blir det också samtal om den framtida utvecklingen. För det är mycket som måste göras i fram till år 2035 om kollektivtrafiken ska hänga med i den utvecklingen som Göteborg, Mölndal och Partille kommuner planerar för, i form av bostäder.

– Det är nästa 200.000 nya invånare man planerar för.

Hearingen hålls i Älvrummet, på Kanaltorget vid Operan på tisdag 14 oktober klockan 11–13. Deltagarna bjuds på lunchmacka. Eftersom Älvrummet bara rymmer knappt 200 personer behöver man anmäla sig om man vill vara med.

– Alla som är ens lite intresserade av framtidens kollektivtrafik är välkomna.