Lättare vara cyklist i Göteborg. Den stora cykelkampanj som trafikkontoret genomförde under hösten får redan konkreta resultat. Snart blir det möjligt att cykla mot enkelriktat längs vallgraven. "Cykelboxar" introduceras på försök under sommaren. Samtidigt utvecklas en ny app för felanmälan.

Det är vår i luften, torrt på vägarna och allt enklare att vara cyklist i Göteborg. Inte minst tack vare det stora intresse som trafikkontorets höstkampanj ”lätta ditt cykelhjärta” väckte. Via ett cykelhus på Gustaf Adolfs torg och en förslagslåda på webben bidrog göteborgarna med massor av konkreta och konstruktiva förslag till hur cykelstaden Göteborg kan utvecklas.

Kommer att skyltas tydligt
– Årets handlingsplan är till stor del inspirerad av de synpunkter som kom in under kampanjen. Appen är ett jättebra exempel – det var flera som tyckte att det borde vara lättare att felanmäla, säger Sara Boiije af Gennäs som är projektledare på trafikkontoret.

Redan inom kort väntas det bli möjligt att cykla i båda riktningarna längs vallgraven. En sträcka där det tidigare varit enkelriktat för alla trafikanter.

– Vi har redan testat på några ställen och vet att det funkar. Men vi kommer förstås att sätta upp tydliga skyltar så att ingen kan missa nyordningen, säger Sara Boije af Gennäs.

Fler sträckningar kommer under året att öppnas på liknande sätt, nämligen på Andra och Fjärde Långgatan, Drottninggatan och Kronhusgatan.

Lättare för bilister att upptäcka cyklister
I såväl Stockholm som Köpenhamn har man goda erfarenheter av den så kallade cykelboxen, alltså en målad ruta i gatan som ger cyklisten ett eget utrymme framför stopplinjen. Tack vare boxen blir det lättare för bilisterna att upptäcka en cyklisten.

– Vi börjar lite försiktigt på några utvalda ställen under sommaren, säger Sara Boije af Gennäs.

De första ”cykelboxarna” kommer att finnas på Avenyn-Engelbrektsgatan, Avenyn-Parkgatan, Götabergsgatan-Engelbrektsgatan och Djurgårdsgatan-Karl Johansgatan. Samtidigt prövas framskjuten stopplinje på ytterligare tre ställen i staden.

Farliga hinder och gropar kan anmälas via app
Under 2013 kommer hyrcyklarna Styr & Ställ att utvecklas ytterligare med fler cyklar, längre säsong och halverad säsongshyra.

Nya cykelbanor och cykelparkeringar är under arbete – och skulle något ändå fallera går det alltså från med i år att med den nya appen meddela trafikkontoret om en farlig grop eller annat hinder längs vägen. Appen är under utveckling och beräknas vara klar någon gång i maj. Under året väntas också en ny långsiktig cykelplan att fastställas. En samlad strategi för hur cykelstaden Göteborg ska ta nya stora steg under det kommande decenniet.