Unikt samarbete med fastighetsägare. I oktober startar en ovanlig busslinje i västra Göteborg. Västtrafik kör bussarna men sju fastighetsägare i Högsbo-Sisjön står för kostnaderna. Göteborgs Stads trafikkontor har initierat samarbetet för att fler ska kunna resa kollektivt inom området.

– Vi är väldigt nöjda med det här. Bättre kollektivtrafik gör området tillgängligt för fler besökare och möter framtidens behov av en utveckling där bilanvändandet minskar, säger Anette Thorén på trafikkontoret.

Högsbo-Sisjön håller på att utvecklas från industriområde till handels- och företagsområde. Men området är inte planerat för en ökande biltrafik.

På försök i fem månader
– Vi tycker det är nödvändigt att öka möjligheterna att åka kollektivt till området och minska trycket från biltrafiken, säger Jörgen Persson, en av ägarna av Alaska Fastigheter.

– Våra hyresgäster efterfrågar bättre kollektivtrafik. Kan vi bidra till en bättre situation för områdets attraktivitet och våra hyresgäster är vi nöjda, säger Mats Strid, fastighetsutvecklare på Harry Sjögren fastigheter.

Den 14 oktober kör den första bussen i en slinga mellan Radiomotet, köpcentrum 421, Sisjö centrum, Pilegården och åter till Radiomotet. Linjen ska gå på försök i fem månader och sedan utvärderas.