Cyklandet ska tredubblas till år 2025. Det ska vara snabbt, enkelt och säkert att cykla i Göteborg. Det är ledorden i det nya förslag till cykelplan som trafikkontoret presenterar i Älvrummet på onsdag 27 augusti. Målet är att tredubbla cyklandet till år 2025 och trafikkontoret vill nu ha in göteborgarnas synpunkter.

Göteborg ska bli en attraktiv cykelstad där cykel är ett konkurrenskraftigt färdmedel som många väljer. Såpass att cykelresorna ska bli tre gånger så många till år 2025. Det är målet för ”Cykelplan för nära storstad 2015 till 2025”.

– Om Göteborgs invånare i högre grad ska kunna och vilja välja cykel som transportmedel måste trafiksystemet utvecklas. Och utformningen av trafiksystemet måste styras av vad cyklisterna uppskattar och värderar, säger Malin Månsson, cykelplanerare på trafikkontoret.

Säg vad du tycker senast 30 september
Efter presentationen i Älvrummet finns tillfälle att ställa frågor och diskutera cykelplanen med Malin Månsson och hennes kollegor. Du kan också lämna kommentarer på webben (se länken nedan). Trafikkontoret vill ha in synpunkterna på cykelplanen senast 30 september 2014.

Cykelplanen är en fördjupning av Göteborgs trafikstrategi. Efter att planen varit ute på remiss och synpunkterna bearbetats ska trafiknämnden ta upp den för beslut i början av nästa år.