Ska köra mellan Johanneberg och Lindholmen. Ljudlöst, utsläppsfritt och hållplatser inomhus. Det är några av tankarna med den nya busslinje som startar i Göteborg sommaren 2015. En helt ny elbuss ska trafikera sträckan – som också ger möjlighet att testa andra kollektivtrafiklösningar i full skala.

Den nya busslinjen kommer att gå mellan Johanneberg Science Park och Lindholmen Science Park. Bussarna som trafikerar sträckan ska köras helt på förnyelsebar energi och på linjen kommer även andra lösningar, som till exempel hållplatser inomhus, att kunna testas.

På Volvo pågår arbetet med att ta fram den fullelektriska buss som i åtminstone tre exemplar ska trafikera linjen. Även ett antal laddhybrider, till 70 procent eldrivna, kommer att användas som komplement.

Ny teknik och bra service
Tanken är att de nya tysta och utsläppsfria bussarna ska kunna köra till ställen i staden som i dag inte är tillgängliga med nuvarande kollektivtrafik. Ombord ska resenärerna erbjudas ny teknik och när de står och väntar på hållplatsen ska annan service finnas till hands i väntan på bussen.

Göteborgs Stad, Volvokoncernen och Västra Götalandsregionen är några av de parter som står bakom initiativet. Samarbetsprojektet har fått namnet ElectriCity. På sikt hoppas man att det ska bidra till att fler åker kollektivt och även påverka hur vi bygger framtidens hållbara städer.