För första gången har Göteborgs hamn fått en regelbunden fartygsförbindelse med Ryssland. Ett singaporianskt rederi har startat så kallad feedertrafik mellan St Petersburg och kontinenten, med Göteborg som mellanstation.

Med feedertrafik menas att mindre godsfartyg förser större fartyg på kontinenten med containergods. I det här fallet handlar det framförallt om exportvaror från den växande marknaden i Ryssland som ska vidare ut i Europa.

Linjen startar alltså i St Petersburg och angör hamnarna i Kotka, Göteborg, Zeebrugge, Amsterdam och Hamburg, innan den vänder åter till St Petersburg.