På måndagen invigdes Ö-trafiken, en ny busslinje med 14 hållplatser på Styrsö och Donsö. I första hand vänder den sig till funktionshindrade, äldre och föräldrar med förskolebarn. Men tanken är att linjen snart ska vara öppen för alla resenärer.

Ö-trafiken är en helt ny form av kollektivtrafik. Den liknar de så kallade flexlinjer som redan finns inom Göteborgs Stad och är resor som måste bokas i förväg per telefon. På Styrsö och Donsö trafikeras turen av en anropsstyrd minibuss, måndag till fredag mellan klockan 8 och 17.

På försök i ett år

Till en början är det personer som tidigare har nyttjat färdtjänst och sjukresor samt tillfälligt funktionshindrade och förskolebarn i sällskap med förälder som kan åka med linjen. Av de båda öarnas drygt 800 invånare är det ett hundratal möjliga resenärer.

– Ö-trafiken är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som vi prövar i ett år. Vi kommer att följa upp hur det går under hela året, och eventuellt kan vi redan efter ett tre månader öppna turerna för allmänheten, säger Roland Jenssen, projektledare för Kolla-projektet, vars syfte är att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla göteborgare.

Dörr-till-dörr vid behov

De 14 hållplatserna är placerade efter var på öarna det bor mest människor. Men i likhet med färdtjänsten går resorna även vid behov att beställa från dörr-till-dörr.

Kvällar, nätter och helger går färdtjänst- och sjukresor att beställa på samma sätt som förut.