Står fram till maj. En ny sorts gatumöbel finns på plats på Södra Larmgatan mitt emot Pedagogen. Tanken är att använda stadens yta på ett smart sätt och ge mer plats för människor och funktioner som behövs i stadsmiljön.

Det handlar om en byggsats som tagits fram i ett innovationsprojekt som leds av Sveriges nationella centrum för arkitektur och design, ArkDes.

Möbeln står på gatan utmed trottoaren där det annars finns två parkeringsplatser.

– Vi tror att denna gatumöbel kommer att uppfattas positivt av göteborgarna och bli ett bra tillskott även för näringsidkare och butiker, säger Helena Karlsson Haner, planeringsledare på trafikkontoret Göteborgs Stad.

Möbeln ska stå på Södra Larmgatan åtminstone fram till maj. En utvärdering ska visa om den blir kvar på samma plats under sommaren eller om den i stället ska testas på andra ställen i staden.