Kommunala fordon rullar varje år tusentals mil i onödan - till nackdel för skattebetalarna och miljön. Det hävdar Vägverket, som på onsdag presenterar en handbok om effektivare kommunala transporter. Har Göteborgs Stad någonting att lära?

– Det har vi säkert, även om vi redan jobbar med frågorna sedan flera år, svarar Ove Erikson på Gatubolaget.

Poolbilar utnyttjas optimalt

Med start 2002 har han arbetat med ett projekt kallat Intelligenta transporter. Det innebär att förvaltningar och bolag får sina transporter analyserade av Gatubolaget, som sedan presenterar en lista med förslag på förbättringar. Hittills har transportbehoven i omkring 25 förvaltningar och bolag blivit genomlysta.

– Ett av våra vanligaste förslag är att inrätta en bilpool. Hittills har ett tjugotal sådana bildats, berättar Ove Erikson.

Bilpooler innebär att ett antal miljöbilar köps in och används av alla på en arbetsplats som behöver åka bil i tjänsten. Samtidigt försvinner tjänstebilar och användning av privat bil i jobbet.

– Resultatet blir att fordonen utnyttjas betydligt mer optimalt. Därtill kommer att det handlar om miljöbilar, säger Ove Erikson.

Han tillägger att systemet även innebär en viss minskning av mängden resor.

Samordnad posthantering sparar pengar

– Det blir helt enkelt lite besvärligare att boka en poolbil jämfört med att bara sätta sig i sin V70 och åka iväg. Folk tänker efter en extra gång.

Även i samordning av post- och pakettransporter finns det enligt Ove Erikson stora vinster att hämta – både för ekonomin och miljön.

– Att anlita Stadens bud i stället för att låta en vaktmästare åka runt och leverera kan spara hundratusentals kronor åt en förvaltning.

Inom projektet Intelligenta transporter kommer man under året att göra uppföljningar av de bolag och förvaltningar som redan varit involverade.

Petter Kjellgren på Trafikkontoret arbetar också med att hjälpa olika förvaltningar att se över resandet – bland annat genom att göra resvaneundersökningar.

Resepolicy saknas

Till skillnad från i Gatubolagets projekt tittar han även på de anställdas resor till och från jobbet. Han påpekar att det är ganska stor skillnad mellan olika förvaltningar i dessa frågor – vissa har kommit långt, andra har det mesta av arbetet framför sig.

– Det saknas en övergripande resepolicy i kommunen. Ett dokument som knyter samman och tydliggör inriktningen, säger han.

Arbetet med att effektivisera transporterna går visserligen framåt ändå, men enligt Petter Kjellgren skulle en centralt beslutad policy sätta ytterligare tryck bakom frågan.

Vägverket presenterar sin nya handbok för bättre kommunala transporter på onsdagen vid ett webb-länkat seminarium som hålls i Göteborg. Över 500 personer från 120 kommuner har anmält sig.