Helhetsbild av flera 100 projekt. Nu finns en ny interaktiv karta på webben över alla infrastrukturprojekt som ingår i Västsvenska paketet. ”Den ska ge en helhetsbild över allt som byggs, ska byggas och redan blivit klart inom Västsvenska paketet”, säger Sara Hellman, kommunikatör för Västsvenska paketet.

Se kartan på Västsvenska paketets webbplats

Att Västsvenska paketet innehåller stora projekt som Västlänken, Marieholmstunneln och Hisingsbron känner nog de flesta göteborgare till vid det här laget. Mindre kända är alla mindre projekt som också hör till paketet. Cykelbanor, vägar, kollektivtrafikkörfält och pendelparkeringar – sammanlagt är det hundratals stora och små åtgärder som görs, ska göras eller i många fall redan är klara.

”Visa mängden och bredden”
– Med den nya kartan vill vi visa mängden och bredden av vad Västsvenska paketet innehåller. Här kan den som vill till exempel se vad som tillhör paketet i området där de bor, eller hur många nya pendelparkeringar som byggts sedan starten 2011, säger Sara Hellman.

På kartan är projekten indelade i kategorierna cykel, kollektivtrafik, vägar och stora projekt, och det finns en tidslinje så att man kan se när det byggs.

Se Västlänkens dragning
Dessutom finns Västlänkens exakta dragning utsatt på kartan, så att man kan se exakt hur den kommer att gå när den är färdig 2026.

– Det går att se ner till varje gathörn. Kartan är dels till för allmänheten, så att folk ska kunna förstå hur mycket det faktiskt är som ingår i Västsvenska paketet. Dessutom ska den användas internt, och vi hoppas den också kan vara till hjälp för exempelvis journalister som skriver om paketet, säger Sara Hellman.

I samband med att kartan släpps måndag den 6 februari kommer kartan att visas för nyfikna göteborgare klockan 15–19 i Älvrummet.