Fria resor i två veckor. Aldrig har det varit så enkelt att åka kollektivt från Torslanda in till centrala Göteborg som under 2012. Nya satsningar försöker övertyga ännu fler Torslandabor om fördelarna med att välja bussen framför bilen – och i februari frestas pendlarna med ett gratis provåkarkort på Västtrafik.

Infrastrukturlösningarna i det Västsvenska paketet kommer att sätta sin prägel på länet i allmänhet, och staden i synnerhet, under lång tid framöver. Men redan nu börjar fördelarna skönjas.

I Torslanda har resenärer utrustade med Västtrafikkort redan sedan i somras gratis kunnat parkera sin bil på den bomförsedda pendelparkeringen vid Torslandakrysset. I planerna finns fler parkeringar av samma sort. Både utökade befintliga, och helt nya.

Snart invigs första informationsskylten
Uppmärksamma trafikanter har redan nu noterat den informationstavla som monterats upp på Kongahällavägen i anslutning till Torslandakrysset.

Från den 1 februari kommer skylten löpande att ge information om hur många av parkeringsplatserna som är lediga och antalet minuter till nästa bussavgång.

– Den morgonen gör vi en speciell satsning och delar ut gratis provåkarkort till dem som kommer förbi, säger Eva Eriksson som är marknadskoordinator på trafikkontoret.

Provåkarkortet ger fria resor med Västtrafik under två veckor och förhoppningen är att det ska locka många som bilpendlar av gammal vana att prova bussens fördelar.

– Vi vet ju att det är svårt att bryta gamla vanor. Det kan handla om att börja träna, äta nyttigt eller att ställa bilen och börja åka buss. Får man nu chansen att testa gratis kanske tröskeln inte känns så hög.

Busskörfälten breder ut sig allt mer
Informationstavlan vid Torslandakrysset kommer snart att följas av flera. Radiomotet, Delsjömotet, och Eriksdal har valts ut för den första etappen.

– Sedan gör vi en utvärdering. Vi vill ju försäkra oss om att skyltarna fungerar som vi hoppas och tänkt oss, säger Eva Eriksson.

Parallellt med de andra insatserna arbetas nu också på många håll med att bygga busskörfält.

– På väg 155 har arbetet pågått länge. Med buss ska man enkelt och bekvämt kunna ta sig ända in till centrum utan att fastna i några köer, säger Eva Eriksson.