Ska avlasta centrum. Spårvägsnätet i Göteborg är föråldrat och behöver uppgraderas för att klara framtida transportbehov i en stad som växer.  Nu utreds en spårväg i eller längs Nya Allén som skulle ge snabbare kollektivtrafik och avlasta Brunnsparken och Drottningtorget. 

Det är Göteborgs Stad, Västtrafik och Västra Götaland som tillsammans gör en förstudie om att bygga en spårväg i Nya Allén. Det är en del av Målbild koll 2035 – kollektivtrafik stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille.

– Det handlar om att avlasta de största flaskhalsarna Brunnsparken och Drottningtorget med fler bytespunkter, fler tvärförbindelser för dem som inte ska in till city, färre linjer, tätare turer och längre och högre fordon, säger Jörn Engström, kollektivtrafikstrateg, Västra Götalandsregionen.

Alléstråket lämpligast

Flera alternativ har studerats för att se vilket har bäst förutsättningar för att lösa uppgiften: Engelbrektslänken, Vasagatan-Heden, Operalänken och Alléstråket. Alléstråket visade sig bäst lämpat för att avlasta Brunnsparken och Drottningtorget samt för att förbättra framkomligheten för det öst-västliga spårvägsstråket genom city.

Hög standard

Förstudien som gjorts handlar om spårväg i Alléstråket men också vidare söderut på Övre Husargatan till Linnéplatsen. Ytorna som i så fall ska användas är redan asfalterade och några träd ska inte tas ner för att bygga spårvägen.

– En spårväg med hög standard, eget utrymme som klarar 45 meter långa spårvagnar, inte har för tätt mellan hållplatserna och bra trafikmiljö med bra säkerhet i korsningarna, säger Magnus Ståhl, trafikplanerare på trafikkontoret, Göteborgs Stad.

Många saker som påverkar

Det man tittat på i förstudien är hur en spårväg i Allén kan byggas, hur den påverkar området men även vad som kan påverka bygget av spårvägen.

– Det händer mycket kring alléstråket, det är massa saker som påverkar, olika intressen av olika slag som trycker på, säger Magnus Ståhl.

Ytterligare studier

Utredningen kring en spårväg i Nya Allén är i ett tidigt skede. En rad kompletterande studier behöver göras innan ett förslag kan läggas fram till trafiknämnden, som fick en första dragning av förstudien under måndagen.