Västtrafiks elva Regina-tåg kommer från sommaren 2006 att lagas och underhållas i en nybyggd tågverkstad i Sävenäs. Det blev klart på fredagen efter en överenskommelse mellan Västtrafik och statliga fastighetsbolaget Jernhusen.

Västtrafiks styrelse har godkänt bygget av den nya tågverkstaden, en investering på mellan 35 och 40 miljoner kronor. Detta eftersom det blivit för trångt i Euromaints tågverkstad i Olskroken där tågtillverkaren Bombardier underhåller Regina-tågen i dag.

Ingen merkostnad för Västtrafik

– Den nya verkstaden kommer stå klar sommaren 2006 om allt löper som det ska med projektering, bygglov och så vidare. Men allt är förberett för byggstart till våren, säger Västtrafiks trafikförsörjningschef Mårten Ignell.

Det statliga fastighetsbolaget Jernhusen bygger den nya verkstaden och hyr sedan ut den till Västtrafik i tio år.

Västtrafik hyr i sin tur ut verkstaden till Bombardier, som har ett flerårigt underhållskontrakt med Västtrafik. Denna lösning medför inga extra kostnader för Västtrafik så länge Bombardier hyr verkstaden.