Resenärer efterlyses till resvaneundersökning. Ett nytt forskningsprojekt ska pröva nya metoder och ny teknik för att genomföra undersökningar av våra resvanor. ”Vi hoppas kunna få ännu mer och detaljerad information som hjälper oss när vi planerar och bygger i staden” säger Maria Eriksson, marknadsanalytiker på trafikkontoret.

Det genomförs regelbundet resvaneundersökningar av trafikkontoret. Dels för att ta reda på om Staden når sina mål om ett mer hållbart resande och dels för att få information som kan ligga till grund för olika beslut.

‒ Det kan till exempel vara att man men hjälp av resvaneundersökningar identifierar en sträcka där bilanvändningen är hög. Den informationen gör att man kan ta beslut om åtgärder som att installera en ny lånecykelstation eller sätta in en ny busslinje eller något annat.

6484.jpg
Idag används pappersenkät eller telefonintervjuer när man genomför undersökningarna. Men nu ska forskningsprojektet ”Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar” testa metoder som kräver mindre resurser och utnyttjar ny teknik, som till exempel webenkät och smarta telefoner

Traditionell och ny metod jämförs
‒ Vi är väldigt glada över att få vara en del av det här projektet. Vi hoppas att den nya tekniken kan göra det möjligt för oss att samla in mer och detaljerade data i framtiden. Och samtidigt göra det enklare för invånarna att delta.

Parallellt med forskningsprojektet genomförs en resvaneundersökning med traditionella metoder. Den kommer sedan användas för att kunna jämföra kvaliteten på de två olika studierna.

‒ Det fina är att vi genom forskningsprojektet får in en ännu större mängd data om hur vi reser in, ut och inom Göteborg. Och ju mer information vi får desto bättre planeringsunderlag för att sätta in åtgärder av olika slag.

Trafikverket efterlyser nu deltagare till forskningsprojektet. Det utförs av Trafikanalys, VTI- Statens väg- och transportforskningsinstitut och Trivector och medfinansieras av Trafikverket.

774A.jpg
Foto: Asbjörn Hanssen