Sedan den 10 oktober har Göteborg en egen trafik- säkerhetssamordnare. Tillträdd på den helt nyinrättade tjänsten är Suzanne Andersson. I nuläget ser hon arbetet med att få bukt med olyckor med oskyddade trafikanter, bland annat mopedolyckor, som en av sina viktigare uppgifter.

Bakgrunden till att Göteborgs Stad har inrättat en ny tjänst som trafiksäkerhetssamordnare är ett mångårigt och framgångsrikt arbete med stadens trafiksäkerhet. Statistik visar att Göteborg just nu är bäst i Sverige på att minska antalet olyckor med allvarligt trafikskadade och dödade.

Det enda som ökar är antalet mopedolyckor, vilket bland annat kan bero på allt fler EU-mopeder.

Håller koll på olycksbilden

– Sedan tidigt 1990-tal har trafikkontoret arbetat mycket med trafiksäkerhet och sett att det arbetet ger resultat. När Lennart Adolfsson, som förut jobbade med de här frågorna, gick i pension i våras valde man att fortsätta hans arbete genom att inrätta en ny tjänst, säger Suzanne Andersson.

Tjänsten som trafiksäkerhetssamordnare handlar främst om att arbeta på en strategisk nivå.

– Jag ska bevaka vad som händer inom trafiksäkerhets- området, hålla koll på hur olycksbilden utvecklas i Göteborg och se vad vi ska jobba med framöver, säger Suzanne Andersson.

Ökade informationsinsatser

Bland annat vill hon se över nya och alternativa metoder för en förbättrad trafiksäkerhet.

– Vi är duktiga på den fysiska utformningen, men behöver nog fundera över andra saker att jobba mer med också, som information och beteendepåverkan.

Som trafiksäkerhetssamordnare har Suzanne Andersson sin arbetsplats på Göteborgs trafikkontor.

Tidigare har hon verkat som konsult både åt gatubolaget och åt privata företag. Främst har hon arbetat med projektering och utformning av gatumiljöer.

Fakta | Trafiknämndens mål 2010
Antalet dödade och svårt skadade trafikanter ska minska med 50 procent fram till 2010 räknat från 2004 års siffror.
2004 hade Göteborg 318 dödade eller svårt skadade i trafiken.