Halvors länk avlastar Vädermotet. I dag 17 december – fyra månader tidigare än planerat – öppnar den nya vägförbindelsen Halvors länk för trafik. Godstransporter via Hisingsleden till Göteborgs hamn kan nu separeras från trafiken över Älvsborgsbron. Det innebär bättre framkomlighet till och från hamnen.  

Den nya tvärförbindelsen, 1,3 kilometer lång, mellan Ytterhamnsmotet på väg 155 och Hisingsleden kommer att avlasta Vädermotet från tunga transporter.

– Halvors länk kommer att förbättra vägnätet som förbinder Göteborgs Hamn och de stora industri- och logistikområden som finns på västra Hisingen. Nu finns det en direktväg från Hisingsleden vilket gör hamnen mer lättillgänglig, säger Jacob Minnhagen, Senior Manager Market Developement på Göteborgs Hamn AB.

Halvors länk är den första av fyra etapper på Hisingsleden som Trafikverket bygger om. Nu återstår bland annat breddning av leden och byggnation av fyra planskilda korsningar.