Mer hänsyn och färre skador på bilarna. Varje år kostar trafikskadorna på Göteborgs Stads fordon 25 miljoner kronor. Med en ny förarutbildning som bland annat innefattar trafikbeteende och halkkörning hoppas Gatubolaget minimera skadekostnaderna, minska utsläppen och göra Göteborgs Stad till ett föredöme i stadstrafiken.

4 000 bilar kör varje dag omkring i Göteborg i stadens tjänst.

Hänsyn och respekt för andra trafikanter
6422.jpg
– Alla anställda som kör ett fordon med stadens logotype på är representanter och ambassadörer för Göteborgs Stad. Inom äldreomsorg, skola och omsorg är det oerhört viktigt att vi som stadens representanter möter göteborgarna professionellt och med respekt. Det är lika viktigt i trafiken, säger Lena Berg, affärsenhetschef på Göta Lejon Fordonsförsäkring vid Gatubolaget, GLFF

– Visar vi hänsyn och respekt för andra trafikanter så uppskattas det av göteborgarna och det är dessutom väldigt klokt ur trafiksäkerhetssynpunkt, fortsätter Lena Berg.

Göta Lejons avdelning för fordonsförsäkringar utvecklar kontinuerligt sina förarutbildningar för anställda för att skapa en säkrare och mer miljövänlig trafiksituation i Göteborg. Dessutom behöver man få ner kostnaderna för alla skador som stadens fordon drabbas av, främst genom parkeringsincidenter och singelolyckor.

Göteborgarna ska känna sig trygga i trafiken
Utbildningsinsatserna har gett resultat genom åren, de som kör i stadens tjänst känner sig tryggare och kostnaderna för krockskador har sjunkit. Men det finns mer kvar att göra och på GLFF har man tagit fram en mixad förarutbildning som nu testas på förare från stadsdelsförvaltningarna, social resursförvaltning och Stadens Bud.

5A6E.jpg
Syftet är fortsatt att få ner onödiga skadekostnader på bilarna, att minska utsläppen genom miljösmart körning och att skapa säkrare förare för att nå ökad trygghet i trafiken.

Utbildningarna Säkerhetsmedveten förare och Sparsamt körsätt fortsätter som vanligt och med den mixade förarkursen ”Halkkörning, körbeteende och stadens varumärke” vill GLFF också göra Göteborgs Stad till en uppskattad aktör i trafiken.

Tanken är att göteborgarna ska känna sig trygga i trafiken när de möter någon ur stadens fordonsflotta. Hänsynstagande, försiktighet och gott omdöme blir ledord i utbildningen.

Diskuterar beteenden i olika trafiksituationer
Utbildningen innehåller dessutom halkkörning, vilket också är en ny ingrediens i GLFF:s utbildningar och kursen är förlagd till trafikövningsplatsen Stora Holm på Hisingen.

Under teoridelen i utbildningen får förarna fundera över för- och nackdelar som olika beteendemönster i trafiksituationer kan föra med sig och koppla det till ett vidare perspektiv kring ansvar, goodwill och medborgarnas syn på Göteborgs Stad som en seriös och ansvarstagande aktör i trafiken.

När det gäller trafikskadorna på bilarna i stadens fordonspark handlar det mest om småskador som uppstår på parkeringar och liknande, men mängden skador (drygt 40 procent av fordonen skadas varje år) skapar höga kostnader. Det finns också anledning att uppmana förvaltningar och bolag att anmäla och åtgärda skador snabbt.

52B0.jpg
– Kör man runt med repade och buckliga bilar med stadens logga på så ger det ett slarvigt och oengagerat intryck. Det kan dessutom bli dyrare att reparera för att man väntat, säger Lena Berg.

Håller koll på skadestatistiken
Med GLFF:s eget mätinstrument ”Skadefribarometern” kan varje förvaltning och bolag att få en överblick över stadens skadestatistik och också granska sina egna resultat.

Förutom förarutbildningar arrangeras varje år två halvdagsseminarier där fordonsansvariga från stadens förvaltningar och bolag deltar och diskuterar skadeläge, utveckling, utbildning och framtida möjligheter. Den nya utbildningen har GLFF fått bidrag till av kommunens försäkringsbolag, Försäkrings AB Göta Lejon.

– Vi jobbar hela tiden med förnyelse, förbättring och utveckling. Det är också viktigt att anpassa utbildningarna så att så många som möjligt kan delta, att inte tidsnöd, personalbrist och ekonomi sätter käppar i hjulen. När vi har prövat detta pilotprojekt hoppas vi kunna köra utbildningen till alla förvaltningar och bolag, säger Lena Berg.

Några röster om utbildningen:
33B8.jpg
Miranda Alfredsson, individ- och familjeomsorg/funktionshinder, SDF Västra Göteborg:
– Jag tycker att den här utbildningen är bra. Körövningen gick bra och jag tyckte att teoridelen var intressant. Jag tror att de flesta tänker på att man representerar staden när man kör i jobbet.

3C14.jpg
Göran Alnestrand, individ- och familjeomsorg/funktionshinder, SDF Angered:
– Jag har kört bil i 30 år, men tycker ändå att det kan vara bra att få fräscha upp kunskaperna. Jag är nöjd med utbildningen. Den roligaste delen var halkkörningen.

3D5A.jpg
Daniel Ebanks, Stadens Bud vid Gatubolaget:
– Jag tycker att utbildningen är jättebra. Min grupp fick köra först och fick teorin efteråt och det tyckte jag fungerade utmärkt. Det är mycket klokt att fokusera på ansvar när man kör med Stadens varumärke på bilen. Våra chaufförer är ju våra ”säljare” när de är ute och kör i trafiken.

4B88.jpg
Ulla Idström, Familjeenheten vid SDF Majorna/Linne:
– Jag kör kontinuerligt i tjänsten och jag tycker att det är jättebra med en sådan här utbildning. Jag är hela tiden medveten om att jag representerar Göteborgs Stad. Också när jag sitter bakom ratten. Det är viktigt.