Goda initiativ och idéer premieras. Alla företag och organisationer vill väl få hjulen att snurra, tänker trafikkontoret i Göteborgs Stad och introducerar nu utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats”.

På trafikkontoret har man sedan länge försökt stimulera stadens arbetsgivare att se fördelarna med hållbara transporter.

– Vi vet att arbetsresorna ofta styr hur man reser vid andra tillfällen under dagen. Kör man bil till jobbet är sannolikheten till exempel stor att bilen används även för andra transporter, säger projektledaren Sara Boije af Gennäs.

Det är mot den bakgrunden Göteborgs företag och organisationer, med minst tio anställda, nu bjuds in för att underlätta cyklisternas vardag. Intresserade anmäler sig via en hemsida. Flera kriterier ska uppfyllas – exempel på sådana är:
möjligheter till dusch och ombyte, säkra cykelparkeringar och ekonomiskt stöd – t ex bidrag till cykelreparation eller leasingcyklar.

Får emaljskylt att sätta i entrén
Inom kriterierna har mer specifika åtgärder preciserats och fördelats över en tänkt trappa i tre steg.

För att kunna avancera från ett trappsteg till ett annat måste man kunna bocka av minst fyra av de angivna kraven. Men man avgör själv om man vill nöja sig med första etappen eller sikta högre mot steg två och tre.

– De som kvalar in får en fin emaljskylt att sätta upp i sin entré, säger Sara Boije af Gennäs.

Vid sidan av kampen om skyltarna introducerar trafikkontoret också premiera ”Årets bästa cykelidé” och ”Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats”

En jury kommer att granska förslagen och utse vinnarna som presenteras i samband med trafikantveckan i september. Förutom äran kommer vinnarna också att hyllas i en helsidesannons.