Stena lämnar Masthuggsterminalen år 2020. Avtalen mellan Göteborgs hamn och Stena Line sades upp redan förra hösten. Nu är de nya terminalavtalen klara. Danmarksterminalen i Masthugget blir kvar i fem år till och Tysklandsterminalen i Majnabbe får ett tioårigt avtal med möjlighet till förlängning.

Det nya avtalet för Danmarksterminalen gäller från 2015 och innebär att Stena Line år 2020 släpper marken vid Masthuggsterminalen till Göteborgs Stad. Därmed blir marken tillgänglig för göteborgarna och kan bebyggas enligt stadens planer för centrala Älvstaden.

Var den nya Danmarksterminalen kommer att ligga efter den 31 december 2019 är än så länge inte bestämt.

− Ett huvudspår är samlokalisering i Majnabbe. Det är fortfarande ett centralt läge med goda kommunikationer in till city med buss och spårvagn, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs hamn.

Avtalet för Tysklandsterminalen i Majnabbe gäller i tio år från 2015 och är möjligt att förlänga.

6554.jpg

Stenas Danmarksterminal vid Masthuggskajen blir tillgänglig för bebyggelse år 2020. Foto: Klas Eriksson