På måndagen inleddes arbetet med att sätta ut de 34 nya rödgröna kantmarkeringar som ska lysa upp farlederna in till Göteborgs hamn. Alla fyrarna ska blinka samtidigt och bilda något av en fartygens landningsbana hela vägen in längs Böttö- och Torshamnslederna.

De upp till 50 meter långa kantmarkeringarna är konstruerade för att gå av ”på rätt ställe” vid en eventuell påsegling för att lätt kunna repareras.

Arbetet med att fästa dem i lera och berg på havsbotten ska vara klart oktober.

Markeringen av farlederna beräknas kosta cirka 150 miljoner kronor och är en del av projektet ”Säkrare farleder” som till tre fjärdedelar bekostats av Sjöfartsverket och resterande del av Göteborgs Hamn.

Hela projektet kommer att kosta ungefär 700 miljoner kronor.