Ökad kapacitet och bättre för miljön. APM Terminals, som driver containerterminalen i Göteborg, investerar nu i tolv nya grensletruckar. Med de nya truckarna kan fyra containrar staplas på varandra. Det innebär på sikt högre lagringskapacitet. Maskinerna lever också upp till den senaste skärpningen av miljökraven.

De tolv beställda grensletruckarna är så kallade 4High och levereras innan årets slut. Modellen kan lyfta och transportera en container fritt över tre staplade containrar, en förbättring mot dagens som kan lyfta tre containrar högt.

– Tack vare de nya maskinerna får vi på sikt högre lagringskapacitet. Investeringen av nya truckar är också en del i den övergripande investeringsplanen på totalt 800 miljoner kronor för att få en långsiktigt högre kapacitet, produktivitet och effektivitet på terminalen, säger Keld Pedersen, vd på APM Terminals.

Lyfter två containrar samtidigt
Samtliga nya grensletruckar har också kapacitet att hantera twin-lift – två 20-fot-containrar kan lyftas samtidigt.

Miljömässigt är de också en förbättring. Maskinerna uppfyller den senaste emissionsklassen ”EU off road stage 4” som innebär mindre avgaser och lägre bränsleförbrukning.

Säkrare arbetsmiljö
När det gäller arbetsmiljön finns flera fördelar för förarna. Den nya hytten är tre meter högre upp vilket ger bättre sikt.

– Det är en förbättring både ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt. De nya hytterna är också ergonomiskt utformade och stolen har fyrpunkts säkerhetsbälte, säger Keld Pedersen.

APM Terminals tog över Göteborgs containerhamn 1 januari 2012.