Lastbilar som måste lossa under rusningstid, brist på lastzoner vilket tvingar transportörer att jaga parkeringsplatser och nästan inga miljöfordon alls bland tunga lastbilar. Sådan är situationen i centrala Göteborg. Men nu ska det bli bättring.

Den höga miljöbelastningen i centrala Göteborg med buller, dålig luft och koldioxidutsläpp har varit ett problem under lång tid. Från politiskt håll har man deklarerat att man vill se lägre miljöbelastning och mindre trängsel.

Trafikkontoret har sedan 2006 deltagit i ett EU-projekt som skulle ge färre transporter genom att tunga fordon blev mer fullastade genom samlastning. Projektet gav dåligt resultat och har nu omdefinierats till tre nya projekt inom ramen för EU-projektet.

– Dessa kommer att löpa under 2008, därefter får vi se vad som händer, säger Magnus Jäderberg på trafikkontoret.

Bättre flöden

Två av projekten handlar om att skapa effektivare godsflöden på Linnégatan respektive innanför Vallgraven.

– På Linnégatan har distributörerna indikerat för oss att det är för trångt och att det finns för få lastplatser. Nu gäller det att göra en nulägesanalys och se om vi behöver hitta sätt att lösa problemen, säger han.

Lösningar kan vara att man nyttjar platser för lastning och lossning på andra sätt än idag.

– Vi kanske kan ha ett system med platser för lastning på förmiddagarna som sedan blir parkeringsplatser på eftermiddagar och kvällar. Idag är problemet att många transportörer kör omkring och letar efter en plats att lossa på och det är inte bra, säger Magnus Jäderberg.

Många trotsar förbud

Innanför Vallgraven är problemet av en lite annan karaktär. På Korsgatan och Kungsgatan råder körförbud för alla motorfordon mellan klockan 11 på förmiddagen och 24.

– Tyvärr är det väldigt många som bryter mot det förbudet. På en vecka var det 300 fordon som bröt mot förbudet när vi gjorde en koll för en tid sedan och det här är något vi måste få ordning på.

Det ska ske genom en god samverkan med polis och det nya parkeringsbolaget.

– Vi vill också tvinga distributörerna att komma tidigare på förmiddagen. Det innebär i sin tur att varuägarna måste släppa in distributörerna tidigare, säger han.

Fler miljöfordon önskvärt

I centrala Göteborg rullar cirka 3.300 tunga fordon, över 3,5 ton. Av dessa är en försvinnande liten andel miljöfordon.

– De är 64 stycken och då är de flesta gasdrivna sopbilar.

Det tredje projektet syftar till att undersöka mekanismerna bakom valet av tunga lastbilar. Varför är så få miljöfordon?

– Vår bild är att speditörer som DHL och Schenker vill ha miljöfordon men att fordonstillverkarna inte klarar av att leverera, säger Magnus Jäderberg.

Kanske måste man hitta morötter som att tillåta miljöfordon att köra i kollektivtrafikfälten spekulerar Magnus Jäderberg.

– Men det blir självfallet en diskussion som trafikkontoret får ta med Västtrafik.