Hur ser transporterna i stadskärnor ut i framtiden? Fler lastbilar? Eller ny teknik och hållbara lösningar? Svaret håller på att ta form i ett försöksområde på Norra Älvstranden, kallat Göteborg Eco Area. Efter några år med positiva resultat expanderar nu forskningsprojektet till en yta mellan Campus Lindholmen till svt-huset.

I det första projektet ingick bara Campus Lindholmen, ett område som trafikerades av 10.000 personer och 1.000 bilar om dagen. För att få bort lastbilstrafiken samordnade man sophämtningen och alla leveranser via en nybyggd terminal i utkanten av området. Därifrån sköter två eldrivna bilar all trafik inne i området.

– Responsen har varit jättepositiv, säger Magnus Jäderberg, projektledare. Vi har minskat utsläpp och buller och öka säkerheten på området. Det har också att verksamheterna i området har minskat sina kostnader, eftersom de slipper hålla sig med var sin vaktmästare för att ta emot alla leveranser.

Kollektivtrafiken ska också ingå

6412.jpg
Nu har projektet fått ytterligare forskningsanslag, och försöksområdet utökats till en åtta gånger så stor yta, som innehåller betydligt fler privata företag. Även denna gång ingår det att bygga mikroterminaler för att stänga ute lastbilarna.

– Men nu ska vi ta hänsyn till alla former av transportmedel. Inte bara distribution och lastbilar, utan också kollektivtrafiken; Älvsnabben och busstrafiken. Vi vill hitta nya koncept, kanske nyttja kollektivtrafiken både för gods- och persontrafik. Och dessutom se hur man integrerar cykel i allt detta. Om man kan jobba med elfordonspooler.

De kommer också att jobba med resecoachning, att föra över mer av resorna till kollektivtrafiken.

Projektet pågår i tre år

Forskningsprojektet inleddes vid årsskiftet och är ännu i sin linda. Än så länge har man avgränsat området, inrättat en microterminal och börjat göra fordonsräkningar för att ha att jämföra med allt eftersom. Projektet sträcker sig tre år fram i tiden.

Syftet är att se hur distribution i stadskärnor kan göras hållbar – både ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

– Utmaningen är att få ihop befintlig infrastruktur med ny. Hur man får ihop stadsplanering med transport och logistik, hur man effektiviserar flödena i gatumiljö.

Idéer för gamla och nya stadskärnor

Man vill också undersöka hur ny fordonsteknologi kan integreras.

– Om man kommer på en bra teknisk lösning ska det kunna påverka stadsplaneringen, så de inte lever olika liv.

Tanken är att hitta nya idéerna som ska kunna tillämpas både på existerande stadskärnor (som inom vallgraven) och på nya stadskärnor (som Nya älvstaden).

2878