”Cyklar och system blir allt smartare”. När stadens avtal om Styr & Ställ-cyklarna går ut 2020 ska ett nytt och utvecklat system införas. Trafikkontoret har börjat med förberedelserna och gjort en omvärldsstudie.

– Vi utgår från målsättningen att vi ska ha det bästa systemet för Göteborg. Det är en väldigt spännande marknad, så det finns alla möjligheter för oss att lyckas med det, säger trafikkontorets projektledare Anastazia Kronberg.

Trafikkontoret har fått i uppdrag att förbereda upphandlingen av ett nytt lånecykelsystem, och har inlett arbetet med att starta en referensgrupp och göra en omvärldsstudie. Där har man tittat på olika system runt om i världen, bland annat Barcelona, Rennes, Köpenhamn och Washington.

Flexibla system med smarta cyklar

Mycket har hänt på lånecykelmarknaden sedan Styr & Ställ infördes.

– Trenderna är flexibla system med smarta cyklar och passiva stationer, interaktion med smarta telefoner, integrering med kollektivtrafiken och el-assisterade cyklar. Både cyklarna och systemen blir allt smartare, säger Anastazia Kronberg.

Under 2017 ska trafikkontoret informera trafiknämnden, som ska fatta ett antal strategiska beslut om bland annat hur systemet ska finansieras.