Test för att hitta bäst modell. Gubberoparken, söder om Olskrokstorget, ska få ny belysning. Sedan i tisdags testas ett antal olika modeller för att avgöra vilken lampa som bäst uppfyller kraven. Från våren 2013 ska den nya armaturen sprida sitt sken över parken.

Gubberoparkens gamla belysning har på senare tid allt oftare drabbats av kortslutning. Kortslutningarna är visserligen ofarliga, men har lett till att lampor släckts. Därför har trafikkontoret tillsammans med Trygg, vacker stad beslutat att parken ska få nytt och bättre ljus.

Ljusare tryggare park nästa vår
– Nu provar vi sex olika modeller med LED-teknik för att se vilken av dem som passar bäst. Det handlar dels om ljusets färg, och hur mycket ljus armaturen sprider, men vi är också angelägna om att lampan ska passa väl in i den speciella miljön, säger Daniel Sjölund på trafikkontoret.

Förutom de traditionella gatlyktorna testar man nu också ett par modeller av låga pollare. Totalt är det 47 stycken lyktstolpar som planeras för Gubberoparken. I slutet av det här året, eller senast i början av 2013, ska arbetet utföras så att parken nästa vår kan välkomna sina besökare till en ljusare och tryggare miljö.