Samfinansiering klar på torsdagen. Tack vare ett nytt avtal om medfinansiering kan den nya järnvägsbron vid Marieholm börja byggas redan 2014 för att stå klar senast 2019. Samtidigt påbörjas arbetet med den nya vägtunneln som ingår i det Västsvenska paketet. Planerad invigning: 2020-2021.

Det var många som var glada när avtalet om ett tidigareläggande av hamnbanan blev klart under torsdagen.

– I och med det här kan vi komma igång redan 2014 och arbeta med bro och tunnel parallellt, sa en nöjd Håkan Wennerström, regionchef på Trafikverket, sedan uppgörelsen blivit klar.

Tidigareläggande sparar pengar
I och med att de båda projekten ligger så när varandra – bara ett par hundra meter skiljer bron från tunneln – kan man nu samordna arbetet med grundläggningen.

– Bara det besparar oss 115 miljoner kronor, säger Håkan Wennerström.

Till finansieringen bidrar Göteborg Stad med 165 miljoner kronor, Göteborgs Hamn AB med 85 miljoner, Västra Götalandsregionen med 55 miljoner och Volvo med 10 miljoner kronor. Statliga medel och ett EU-bidrag om 50 miljoner kronor säkrar projektets finansiering.

– Fast vi har för säkerhets skulle skrivit in att avtalet gäller under förutsättning att riksdag och regering ger sitt stöd i vårpropositionen. Men vi har fått signaler som gör att vi känner oss trygga, säger Håkan Wennerström.

Marieholmsbron viktig för Volvo
Volvo bestämde sig för att gå in med 10 miljoner sedan man bedömt att järnvägsförbindelsen Marieholmsbron är den mest sårbara punkten i företagets leverantörssystem.

– Beräkningar visar att om den gamla bron skulle bli påseglad och satt ur spel skulle svenskt näringsliv tappa 100 miljoner kronor om dagen, säger Håkan Wennerström.

Den nya järnvägsbron byggs bara 75 meter från den gamla bron och blir liksom den gamla en öppningsbar och svängbar bro. Dubbelspåret ger den önskade tryggheten och kommer alltså efter torsdagens uppgörelse att stå klar senast 2019.