5000 har redan tagit chansen. Flera tusen personer har redan berättat om sina önskemål kring framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet. På lördag ges nya möjligheter i form av eventspårvagnen på Drottningtorget och en utställning på resecentrum vid Allum i Partille. Tjänstemän och politiker fångar upp tankar och ger svar på frågor.

Next Stop 2035: Webbenkät om framtidens kollektivtrafik

Next Stop 2035 är namnet på den omfattande medborgardialog som samlar göteborgarnas tankar om stadens framtida kollektivtrafik. Hur vill vi egentligen att den ska se ut om 20 år? Och är vi öppna för nya trafikslag i Göteborgs stadsbild – som till exempel högbana eller linbana?

Lördagen den 3 oktober ställde projektet Målbild 2035 upp sin vita spårvagn på Drottningtorget och välkomnade allmänheten att titta in på en fika och berätta om sina tankar kring framtidens kollektivtrafik. På motsvarande sätt fanns politiker och tjänstemän på plats i Mölndal för att svara på frågor och fånga upp funderingar.

Uppskattad direktkontakt
Nu på lördag är det dags igen. Klockan 10-15 parkerar den vita spårvagnen åter på Drottningtorget medan utställningen möter Partilleborna på resecentrum vid Allum.

– De flesta tycker det är bra att vi vågar tänka i nya banor, men det finns förstås många olika idéer om hur man vill att det ska se ut i framtiden, säger Sofia Hellberg som är trafikstrateg på trafikkontoret.

– Generellt sett tycker göteborgarna om att få vara med och delge sina synpunkter, och det är tydligt att man uppskattar att få direktkontakt med någon som lyssnar och tar informationen vidare.

– En del är otroligt pålästa och genomtänkta, medan många mest tänker på just de vägar de själva brukar trafikera, säger trafikkontorets marknadskoordinator Eva Eriksson.

Konkreta fokussamtal
Vid sidan av direktmöten på gator och torg kan allmänheten också delge sina tankar på Målbild 2035-webben. Nästan 5000 personer har redan lämnat personliga bidrag där, och möjligheten finns kvar ända fram till den 8 november.

– Samtidigt söker vi intresserade som vill vara med och diskutera i fokusgrupper. Från sista veckan i oktober fram till mitten av november planerar vi för 10-15 möten med upp till 20 deltagare i varje grupp, säger Sofia Hellberg och fortsätter:

– Där vill vi kunna gå lite mer på djupet, och fånga för- och nackdelar med specifika förslag.

När webbdialogen stängt och sista fokusmötet är avklarat väntar ett digert analysarbete av alla de synpunkter som kommit fram.

– Efter årsskiftet sammanställer vi göteborgarnas tankar till en remissrunda för Målbild 2035. Alla kommer förstås inte att få precis som de vill, men det här är ju en demokratisk process där vi vill hitta en tydlig riktning, säger Eva Eriksson.
Beslut om målbilden fattas under 2016.

Politiker på plats
De politiker som är medverkar vi lördagens arrangemang i spårvagnen på Drottningtorget är Lena Malm (S), ledamot i kollektivtrafiknämnden för Västra Götalandsregionen och kommunfullmäktiges ordförande i Göteborg.
Marie Östh Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Mölndal.