30 procentig ökning i april, maj och juni. Nya mätningar visar på att allt fler väljer cykeln som färdmedel. Vid Skeppsbron är cykeltrafiken som tätast – där passerar 6000 cyklister per dygn.

Redan förra året slog cyklandet i Göteborg rekord. Under 2013 ökade cykelresorna med 22 procent jämfört med 2012.

Nu visar färsk statistik att trenden håller i sig. Under månaderna april, maj och juni ökade cyklingen med närmare 30 procent.

Redbergsvägen ökar mest
– Det är fantastiska siffror. Nu måste vi tillsammans visa att vi klarar av den ökade belastning på trafiken i innerstaden som det här kan innebära. Förutom bra infrastruktur blir det extra viktigt att visa hänsyn mot varandra, säger Eva Eriksson, marknadskoordinator på trafikkontoret.

Störst ökning uppmättes på trafikkontorets mätstation vid Redbergsvägen. Här har man gått från 2.500 till 3.700 passager under ett vardagsdygn. Även Ullevi och Allégatan är populära bland cyklister – där passerar 4.300 per dygn.

Kommunikation och infrastruktur
Trafikkontoret försöker nu möta göteborgarnas ökande intresse att förflytta sig i stan med cykel.

– Vi jobbar både med att förbättra dialogen med cyklisterna och göra konkreta satsningar i infrastrukturen – allt från att bredda cykelbanor till att sätta upp fler cykelparkeringar, säger Malin Månsson, cykelplanerare på trafikkontoret.

Målet är att antalet cykelresor ska tredubblas till 2025. I trafikkontorets förslag till ny cykelplan, som just nu är ute på remiss, föreslås flera satsningar för att göra Göteborg till en attraktiv cykelstad.

Snabbt, enkelt och säkert
Ledorden är att det ska vara snabb, enkelt och säkert att cykla i Göteborg. Fler enkelriktade cykelbanor, separering av gående och cyklister samt en ny förbindelse för gång- och cykeltrafikanter över Göta Älv är några av åtgärderna.

– De synpunkter som vi fått från cyklister, bland annat i kampanjen Lätta ditt cykelhjärta, visar att de efterfrågar bättre flyt. Man vill ha jämna cykelbanor, bra underhåll och färre konflikter mellan gående och cyklister, säger Malin Månsson.