Efter många om och men träder färdtjänstens nya avtal om rullstolstrafiken i kraft från och med 1 februari. 87 helt nya bussar, 60 av dem drivna av biogas, med högre säkerhet och bättre komfort än tidigare kan därmed börja rulla.

Avtalet mellan färdtjänsten och de fyra entreprenörerna har försenats i nästan två och ett halvt år på grund av en rad överklaganden av upphandlingen, men sedan kammarrätten i somras avslog rätten till ytterligare prövningstillstånd för de klagande kan uppgörelsen nu träda i kraft.

– Under tiden överklagandena har behandlats har vi tvingats till dyrare direktupphandlingar för att hålla trafiken igång. När det ordinarie avtalet nu träder i kraft innebär det en årlig besparing på 4,2 miljoner kronor, säger Roland Jenssen, chef för avtal och tjänster på Färdtjänsten.

Personbilskomfort utlovas

Det nya avtalet innebär också att 87 helt nya fordon sätts i trafik. 60 av dem är så kallade miljöfordon, drivna av biogas, de övriga tankas med diesel och är försedda med partikelfilter.

Säkerheten och komforten är också av en helt ny standard för synskadade och rörelsehindrade passagerare. Tydliga kontrastmarkeringar interiört, integrerade trepunktsbälten för alla resenärer och en av stolarna är vippbar till halvliggande läge. En ramp med smidiga fem procents lutning hjälper rullstolar in i bussen och väl på plats är de betydligt lättare än tidigare att förankra.

– De nya bussarna har personbilskomfort! utlovar Roland Jenssen.

Fotnot:
De entreprenörer som ingår i avtalet är Taxi Kurir, Sandarna Transporter, Majvallens taxi och Orusttrafiken.
Länkar till samtliga Vårt Göteborgs artiklar om den segdragna upphandlingen finns på länken nedan.