Upphandlingen om rullstolsbussar i Göteborgs färdtjänst måste göras om – en gång till! Det beslutade länsrätten på fredagen, sedan Göteborgs Spårvägar och Göteborgs Buss överklagat den förra upphandlingen – som också var överklagad.

– Det här är inte kul, det kan bli mycket dyrt för kommunen. Men det lutar åt att vi går vidare och överklagar till kammarrätten, säger Roland Jenssen, chef för avtal och tjänster på Färdtjänsten.

För lång tid har gått

Göteborgs Spårvägar AB och Göteborgs Buss AB tyckte att de inte blivit rättvist bedömda vad gällde kvalitet och erfarenhet och krävde att länsrätten skulle offentliggöra underlaget för en av konkurrenterna, Orusttrafiken. Men det säger länsrätten nej till och ger inte de klagande bolagen rätt i själva sakfrågan.

Däremot anser domstolen att processen nu pågått så lång tid att de tävlande bolagen inte längre är bundna av sina anbud. Visserligen fattade Färdtjänsten den 28 oktober 2004 ett beslut om upphandling av ramavtal med de fyra vinnande bolagen – Taxi Kurir, Sandarna Transporter, Majvallens Taxi och Orusttrafiken.

Men länsrätten anser inte att det var ett civilrättsligt bindande avtal. Och eftersom anbuden inte gäller längre, måste upphandlingen göras om.

Dyr kohandel

Affären handlar om trafik för 400 miljoner kronor på fem år. Det nuvarande avtalet, som löpt i fem år, går ut i april och innan dess hinner inte upphandlingen göras om.

– Om vi tvingas till en ny upphandlingsrunda, måste vi i vår gå ut och ”kohandla” om trafiken, vilket kan bli mycket dyrt, totalt kanske 10 – 15 miljoner mer per år, gissar Roland Jenssen.

Han är nu ganska matt efter alla turer kring rullstolsbussarna.

Många väntar på nya bussarna

– Här har vi gjort en av Sveriges bästa upphandlingar, gått i frontlinjen vad gäller miljöfordon, låtit resenärerna vara med och utforma kraven på de nya bussarna – och så blir det så här.

– Bussarna i den nuvarande trafiken har rullat i 50.000-60.000 mil och börjar ta slut. Många av våra resenärer väntar på de nya, fina bussarna. I värsta fall kan detta försena den nya trafiken ett år, säger Roland Jenssen.

På tisdag i nästa vecka ska han träffa jurister och diskutera om man ska överklaga till kammarrätten.