De nya rutinerna för busskort till grundskoleelever har ställt till problem de senaste dagarna. Elever som bor i Göteborg men går i skolan i en annan kommun har känt sig särskilt drabbade, men enligt Västtrafik beror det hela på ett missförstånd i samband med de nya rutinerna.

En elev som bor i Göteborg, men som valt att gå i skolan i exempelvis Lerum, får liksom alla andra ungdomar i Göteborg ett busskort som gäller inom Göteborgs kommun.

Ett kort som sedan, på elevens bekostnad, en gång per termin har kunnat uppgraderas hos Västtrafik, till att gälla ut till Lerum.

Skolorna ska beställa

När Västtrafik inför höstterminens skolstart har infört det nya, så kallade smarta busskortet, har man även ändrat rutinerna för beställning av busskorten. Skolorna ska själva, via en sida på internet, i god tid innan terminsstart beställa de kort deras elever behöver, inklusive alla kommunöverskridande uppgraderingar som behövs.

Men där någonstans har många skolor missuppfattat rutinerna. Dels har många missat senaste beställningsdatum, vilket gjort att eleverna inte hunnit få sina kort över huvud taget när skolan dragit igång.
Dels har Västtrafik blivit nedringt av upprörda elever och föräldrar som fått uppmaningar av sina skolor att själva uppgradera sina kort till att gälla över kommungränsen. Vissa rykten har gått om att detta dessutom ska ske en gång i månaden.

– Men så är det inte, då har de skolorna missförstått de nya rutinerna eller fått bristande information av oss. Skolan ska ha beställt rätt kort från början och det kortet gäller hela terminen, säger Tommy Ed, projektansvarig för Västtrafiks nya pris- och betalsystem.

Skolan sköter kontakten

De elever som inte har fått rätt kort av sin skola ska därför gå till sin skolas expedition, som sköter kontakterna med Västtrafik. Man ska alltså inte själv kontakta Västtrafiks kundservice i ärenden som gäller utökning över kommungränsen.

Om man däremot vill utöka sitt kort till att gälla även efter skoltid, på kvällar och helger, ska man gå via Västrafiks kundservice på Drottningtorget, Nils Ericson Terminalen eller Brunnsparken, inte via skolan.