Nu blir det lättare att båtpendla till Göteborgs södra skärgård. Om en vecka sätts en av två nya snabbfärjor i trafik. Då går resan mellan Saltholmen och Vrångö nästan dubbelt så snabbt.

Den nya färjan, döpt till Valö, är en snabbgående katamaran, byggd i kolfiber – den första som används i svensk kollektivtrafik.

Valö kan gå i hastigheter uppemot 28 knop, på grund av den lätta konstruktionen i kolfiber. Den låga vikten medger mindre motorer och lägre bränsleförbrukning. Och tack vare att båten har så litet djupgående, drar den inte upp så stora svallvågor som en traditionell båt, vilket är viktigt för att skona skärgårdens växt- och djurliv.

Personalen får särskild utbildning

Den nya båttypen innebär nya rutiner och arbetssätt ombord. Det krävs en besättning på tre personer och därför finns det utöver befälhavare och matros, som bemannar övriga skärgårdsbåtar, även en styrman ombord. Personalen som ska bemanna snabbåten har fått särskild utbildning i båttypen samt i kommunikation och säkerhet.

Nytt är också att de större bryggorna i södra skärgården (Asperö, Brännö, Donsö, Styrsö och Vrångö) kommer att utrustas med realtidsskyltar som visar nästa och nästnästa avgång, förseningar och andra störningar i skärgårdstrafiken. Informationsskyltarna ska monteras successivt med början under sommaren.

Valö körs, liksom övriga båtar i södra skärgården, av Styrsöbolaget. I oktober planerar bolaget att sätta kolfiberkatamaran nummer två – Rivö – i trafik.

1618