Den nya italienska spårvagnen rullar nu på prov nattetid på ett par ställen i Göteborg. Bara personal från leverantören Ansaldobreda får vara ombord, och Willy Nicklasson, teknisk chef på Göteborgs Spårvägar. ”Proven går bra, till och med över förväntan”, säger han.

– Sen tre veckor har vi börjat testa ute, dels på Angeredsbanan, dels mellan Munkebäckstorg och Östra Sjukhuset. Där har vi stängt av och trafikerar med bussar från Härlanda upp till östra sjukhuset mellan nio på kvällen och halv fem på morgonen, berättar han vidare.

– Vi gör bromsprover, accelerationsprover och prestanda- prover. Vi jobbar nu också med klimatet i passagerar- utrymmet.

Vill ha snö i 60 dar

Efter testerna på avspärrad bandel är nästa steg att få tillstånd från Järnvägsstyrelsen att börja köra vagnen både på dagen och natten i blandad trafik och var som helst i Göteborg.

Den 13 december görs en ljud- och vibrationsmätning på Hisingen. Sedan ska vagnen köra igenom hela bannätet för att se så att det inte finns några fysiska hinder.

– Då ska vi prova allt det som vi har problem med på de andra vagnarna, genom växlar och uppför Aschebergsgatan till exempel. Vi ska också se hur det fungerar med hållbroms på lastad vagn i Stigbergsliden. En fullastad vagn som står på parkeringsbroms får förstås inte börja rulla baklänges, säger Willy Nicklasson.

Under onsdagskvällens snöoväder rullade vagnen mellan Munkebäckstorg och Östra sjukhuset.

– Det var inga som helst problem, men vi körde tyvärr inte ut förrän vid niotiden och då hade det börjat regna och den mesta snön var borta. Vårt berömda vintertest börjar den 20 december. Det sägs att jag har bestämt att det ska snöa i 60 dagar…, säger Willy Niklasson.

Orsakade trafikkaos på Tjörn

Leverantörens del av testerna avslutas den 10 december. Sen fortsätter provkörningarna under hela våren för att vara klara i maj. Sedan börjar serieleveranser av ytterligare 38 vagnar, en ny vagn var fjortonde dag.

Vilken väg vagnarna ska transporteras till Göteborg är inte klart. Den första provvagnen kom via landsväg från Italien, vilket var både besvärligt och tidsödande.

Den andra vagnen kom häromveckan med båt till Vallhamn på Tjörn och orsakade trafikkaos på Tjörn. Ekipaget med vagnen fastnade i den kraftiga vänstersvängen vid Almökrysset och stoppade trafiken i över två timmar i rusningstrafik.


6418.jpg

Sirio heter de nya italienska spårvagnarna.