Ett L och en rullstol – så ser de symboler ut som ska informera resenärer i Göteborgs kollektivtrafik om en buss eller spårvagn har lågt golv respektive rullstolsplats. Symbolerna ska synas på hållplatsernas informationsdisplayer och på Västtrafiks hemsida.

Nästan alla bussar och spårvagnar i Göteborgs stadstrafik, 95 procent, har idag lågt golv. Det gör det lättare för alla att komma av och på, men särskilt för dem som reser med barnvagn, sitter i rullstol eller är funktionshindrad på annat sätt.

Informerar via Wap-tjänsten

Cirka 70 procent av alla fordon har dessutom rullstolsplats. En sådan plats innebär att resenären kan sitta kvar i rullstolen, enligt Järnvägsinspektionens regler.

Nu finns alltså symboler som ska visa vilka turer som körs med låggolvsvagnar och -bussar och vilka som har rullstolsplats. Förutom på hållplatser och hemsida syns symbolerna även i Västtrafiks Wap-tjänst i mobiltelefoner.

År 2010 ska kollektivtrafiken vara anpassad fullt ut för funktionshindrade. Arbetet med anpassningen inom Göteborgs stad pågår för fullt inom projektet ”KOLLA” – kollektivtrafik för alla.

Ledsagare vid Drottningtorget

– Nu kan vi nå ut med information om vilka avgångar som körs med låggolvsspårvagn eller låggolvsbuss och det är förstås väldigt positivt, säger Birger Wassenius, ansvarig för KOLLA-projektet på Västtrafik Göteborgsområdet.

Näst på tur i KOLLA-projektet står bland annat ett försök med ledsagare kring Nils Ericsonterminalen och Drottningtorget. Någon gång efter sommaren ska ledsagare finnas på plats för att hjälpa till där.