Möter göteborgarna i container. Hallå där, Anna Eriksson. Du informerar om resande och byggprojekt i Nya vägvanors container på stan – hur är det?

– Det är roligt. Det är mycket åsikter om en del av byggprojekten, men de flesta är trevliga. Jag tror att folk tycker det är bra att vi är ute och informerar – många tycker att det har varit för lite information tidigare, och vill veta mer.

Vad är det ni gör?
– Vi har stått i en container vid Stora Teatern pratat med folk om resande och de stora byggprojekt som snart kommer dra i gång, som Hisingsbron och Västlänken. Och berättat om var de kan läsa mer om de olika projekten. Framöver kommer vi att vara ute varannan vecka på olika platser i stan.

Vad är det som folk vill veta?
– Det har varit mycket frågor om pendelparkeringar. Många som bor utanför stan vill pendla med tåg, och då ökar trycket på parkeringsplatserna i närheten av stationerna. Därför planeras redan nu för fler pendelparkeringar, men det är jättebra när folk kommer in med förslag på specifika platser där de behövs. Sedan är det många som vill ha information om vad som kommer hända med de olika byggprojekten.

Vad tycker de om byggprojekten?
– Många som är intresserade av den nya Hisingsbron, och är överlag positiva. Och om Västlänken finns det många både positiva och negativa åsikter, det är inget nytt. Linbanan över älven är också väldigt populär – den verkar i princip alla tycka är cool.