Bidrag för ökad integration. Nyanlända göteborgare får möjlighet att lära sig mer om svensk trafiksäkerhet genom bidrag från social resursförvaltning.

Nationella föreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, får 220 000 kronor i bidrag till projektet ”Trafiksäkerhet för nya göteborgare” som är uppdelat i två delar.

Det ena är en utbildningsdag på Frölunda kulturhus, där det bland annat kommer att finnas möjlighet att träffa myndigheter och organisationer som arbetar med trafiksäkerhet. Under dagen erbjuds seminarier på lätt svenska som tolkas till flera språk.

– Liknande utbildningsdagar har genomförts i fem år med cirka 1000 deltagare varje gång. Föreningens arbete har genom året haft en viktig funktion att fylla och nu med den ökade flyktingströmmen blir den än viktigare, säger Lena Salo på social resursförvaltning.

Den andra delen i projektet är att NTF fortsätter samarbetet med invandrarföreningar får att nå ut med information om trafiksäkerhet. En plan är sändningar via närradion på flera språk